aforizma

gunes
Aforizma, Özdeyiş anlamına gelir. Vecize ya da özlü sözlerdir. Çarpıcı, aykırı kısa ve nettirler. Motto, kelamıkibar ve ülger de denilir. Latince Aphorismus sözünden gelir. Söyleyeni bellidir. Bilinen bir şeyi şeffaf bir dille dile getirirler. Nietzche, Goethe, Schopenhauer örnek verilebilir. Şiirlerde ve felsefi metinlerde kullanılır çoğunlukla. eğitici içeriktedirler ve aykırı doğaları vardır çoğu zaman. Hatta Nietzche bir sözünde başkalarının bir kitapta anlattığını on cümlede anlatmak istediğini söylemiştir. Franz Kafka- Aforizmlar, Durzan Cirono- Aforizmalarım şiiri gibi edebi eserler aforizma üzerine kuruludur.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.