bir buçuk mürid

der giderim
hacı bayramı veli için anlatılan bir hikaye. efsane midir yoksa yaşanmış mıdır bilmiyorum ama bazı durumları güzel özetler. umarım buçuk ibaresine takılmazsınız!
hikayeyi copy paste yapayım. zamanın mürid, mürşid kavramlarını da başka derste işleriz.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin yaşadığı dönmede padişah olan Sultan II. inci Murad, onun ?kemalatını görünüp ona kalben bağlanmıştır.? Bu bağlanmasından sonra olacak ki,?Sultan II Murad verdiği ünlü bir fermanla, Hacı Bayram-ı Veli´nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğunu bildirmiştir. Bu durumu,?Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine bir mektup yazarak şöyle der: Sizden tâc takan ve elbise giyen kimler varsa hepsi de işçilik, vergi, askerlik ve sair tekâliften muaftırlar.?

??Bu fermanı duyanlar dervişlik tâc ve elbisesini giydiler. Hükümet me´murları onları böyle görerek kendilerini tekâliften muaf kıldılar. Keyfiyet Padişaha arz edildi. Hükümdar Hacı Bayram´a tekrar bir mektup yazarak onun dervişlerinin gerçek sayısını sordu. Hacı Bayram Veli, gerçek olan veya olmayan müritlerini imtihan için tellallar vasıtasıyla ziyafete çağırdı. Ziyafete gelenler muazzam bir kalabalık teşkil ediyorlardı. Hacı Bayram-ı Veli, eline keskin bir kılıç alarak onlara şöyle hitap etti:

?Bana iradet getirenleri Allah´ın yolunda kurban edeceğim.?Dervişler bu ne biçim mürşit; bu nasıl müritlik diye söylenmeğe başladılar ve bizim aziz Şeyhimiz galiba aklını oynatmış dediler.?

?O gün Hacı Bayram-ı Veli´nin hitabına ancak bir erkekle bir kadın: ?Canımız, malımız ve başımız sana feda olsun? diye teslim? olmuşlar; Ötekiler ise evvelâ tereddüt? göstermişlerdi.? Hacı Bayram Veli, o ikisini yüksek yerde kurdurduğu çadırına aldı. Önceden hazırlattığı koyunu kesti. Kurban kanı dışarıya akınca öteki dervişler o iki kişi kesildi sanarak dağılmağa ve kaçışmağa başladılar Bunun üzerine Hacı Bayram Veli, Sultan II. inci Murad´a şu cevabı verdi :?Ey Gazi Hünkârım! Şimdilik gerçek müridim 2 kişidir: Biri erkek, öbürü kadın.?

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.