boşanmak

derc
tanıklar huzurunda resmiyete ve sonucunda bazı haklara kavuşan ve yine birbirlerine bazı konularda sorumlu olduklarını açıklayan eşlerin, evliliklerinin ardından resmi olarak birbirlerine olan hak ve sorumluluklarının, olası bazı durumlar haricinde [çocuk(lar) olması gibi] düşmesi, birbirlerinden yasal olarak ayrılınması ve neticesinde ilgili hak ve sorumlulukları resmi olarak sona erdiren durum.

türk hukuk sistemi içerisinde, bu entry girilirken, aşağıda sayılan maddeler boşanma sebebi sayılmaktadır. elbette bu maddelerin her biri, ayrı ayrı incelenmeyi hak etmektedir:

1- Zina,

2- Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,

Mesela eşlerden herhangi biri diğerine;

a. Hayatına kastedilmesi, öldürülmesine teşebbüs etmesi,

b. Kendisine pek kötü davranması,

c. Kendisine, ağır derecede onur kırıcı davranışta buluması halinde, diğer eşe boşanma davası açabilir.

3- Terk

4- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

5- Akıl Hastalığı, özel boşanma sebebi sayılmaktadır.

Bunun dışında genel durumlar için; evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma, anlaşmalı boşanma (bunun için en az bir yıl evli olma şartı vardır) da sebepler arasında sayılabilinir.

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemelerinin bulunduğu yerde aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.