cds primi

mega yazar
Credit Default Swap (CDS), (Türkçeye kredi temerrüt sigorta primi olarak çevrilebilir), bir alacaklının, üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek alacağını garantilemesidir. Yani kısaca 'risk primi'. Şu aralar 262 seviyesinde. 2018 krizinden sonra 558'e fırlamıştı. Kriz öncesi 150 seviyelerine tekrar düşmeli ki 'yatırım yapılabilir' notu alıp tekrar sermaye çekelim.