dünya

kayip adanin son iskelesi
Dünya'nın yaşı doğrudan doğruya kayaçların yaşıyla ölçülemez. Çünkü bilinen en yaşlı kayaçlar bile bugün artık yeryüzünde var olmayan daha yaşlı kayaçlardan oluşmuştur. Bugüne kadar saptanabilen en yaşlı kayaçlar Grönland'ın batısında bulunmuştur ve 4,1 milyar yaşındadır.

Bugün Dünya'nın yaşını hesaplamak için elde edilen en iyi yöntem radyoaktif elementlerin yarılanmaları sonucu başka elementlere dönüşümleridir. Örneğin radyoaktif uranyum elementinin uranyum-238 ve uranyum-235 gibi iki ayrı tipte atomu (izotop) vardır. Bu atomların ikisi de çok yavaş bir süreçle kurşun atomlarına dönüşür. Öbür uranyum izotopundan biraz daha ağır olan uranyum-238'in dönüşümüyle daha hafif bir kurşun izotopu olan kurşun-206, uranyum-234'in dönüşümüyle de biraz daha ağır bir izotop olan kurşun-207 atomları oluşur. Uranyum-235'in kurşuna dönüşme hızı uranyum-238'in dönüşme hızından altı kat daha fazladır. Bu nedenler, incelenen bir kayaçtaki kurşun-206 ve kurşun-207 atomlarının oranı kayacın yaşına bağlı olarak değişir. En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun minerali ile bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4,55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanır. Bu süre de Dünya'nın yaşı olarak kabul edilir.

Pişmanlık çiçeği
Varlıkların İçinde Yaşadığı, farklısı/benzeri olduğuna dair tartışmalara yol açan, çoğu insanın şikâyetçi olup, başka seçeneği bulamadığından yaşadığı,
Yaşı, kütlesi, hızı, yeri vs... Konuları araştırılan, ardından, bu bilgilerden gördükleri faydaları farklı zamazingolar için kullandıkları, çoğu neslin daha idrak edemediği bu kara ve su bölükleri ile dolu gezegeni, sadece güneş sisteminde dönüp durmakta olan, adı sanı gizli, daha bir çok yıldızın arasında miniminnâcık kalmış bir küre olarak, sade bir şekilde tasfir ettikleri, ve bu yazıyı okurken, hepinizin üzerinde/altında/sağında/solunda durduğunuz, gezegen adını da verdiğimiz, küçük ama işlevli bir şey...

Not; hayır, bunu yazarken hiç düşünmedim...
uyh
Galaksi gezginleri ile ilgili pek de kitap gibi olmayan ama kapağında büyük dostca harflerle panik yapmamamızı öğütleyen bir kitapta Aynı isimli başlığın altında Çoğunlukla zararsız tanımının sahibi yıldız tortusu. İçinde yaşayan ve tüylerinin eksikliğinden muzdarip Bir primat cinsi gezegenin kaynaklarını maaşı aldığı gün içmeye giden bir memurdan hızlı tüketmekte hatta 35 yıllık bir İngiliz scohct'unu Yan masadaki kadına ısmarlamaktadır.
(bkz:douglas adams tarzı entry girmek)
hierba
Kimine neş'e kimine figan olan, kırk kapılı han, canlılara serili döşek, bir gün dürülecek olan arz. Nereden baktığımıza bağlı; bazı bakıcılar için küçük ve soluk mavi nokta. Dünya'ya fazla anlam bindirmeyelim, kendimize de. Nihayetinde koca devran içinde zerre miskal bile değiliz.