edebiyatta murabba

hamzababa
Murabba , Arapça kökenli bir kelimedir. Dörder mısradan meydana gelen nâzım şeklidir. İlk örneğini Nesimi vermiştir. Murabbanın ilk birinci bendi ilk dört mısra birbiriyle kafiyelidir. Murabbanın dördüncü dizesi tekrarlanırsa böyle murabbalara murabba-ı mutekerrir denilir. Murabbalarda dize sonralarında kafiye tekrarlanırsa murabba-ı muzdeviç denilir. Murabba edebiyatımızda çok sevilmiş nâzım şeklidir .
Murabba edebiyatımız da 15. ve 16. yüzyılda yaygın olarak kullanılmıştır. Murabba halk edebiyatı nâzım şekillerinden türkü ve koşmaya yapıca benzemektedir. Murabba aruz vezni ile yazılmaktadır. Murabba her konuda yazılmıştır. Murabba en çok kullanılan türlerden biridir. Murabba en fazla 5 bend şeklinde yazılmıştır.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.