enayi

enginyuksel1982
Dilimizde "kolay kandırılan, aşırı düzeyde bön, avanak" anlamlarında kullanılan "enayi" kelimesi Arapça anā/ene "ben" kelimesinden türemiştir. Arapça kelimedeki kasıt "ben benci, kendini bir şey zanneden, mağrurluğu budalalığa varan" şeklindedir.Enayi kelimesinin mevcut anlamları dilimize özgüdür. Genellikle "mağrur" anlamı üzerinden gidilmiş, her şeyde olduğu gibi mağrurluğun abartılması da zamanla "aptallık, bönlük, avanaklık" anlamlarını doğurmuştur. Kelimenin "yabancı" anlamında kullanıldığı metinler de mevcuttur.
@kelimekoken

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.