enis behiç koryürek

Eylüle isyan gibi
1891 istanbul doğumlu milli edebiyat dönemi şairi.

aruz ölçüsü ile başladığı şiir hayatını ziya gökalp ile tanışınca heceye dönüp beş hececiler arasında yerini almıştır.

özellikle yurt ve millet sevgisini dile getirdiği gemiciler ve tarihsel yiğitlikler en başarılı iki şiiridir diyebiliriz. ve özellikle gemiciler şiiriyle 'türk denizciliğinin şairi' olarak bilinir.

hece ölçüsünün duraklanışında değişiklikler yaparak serbest hece anlayışını da geliştirmiştir ayrıca.

sanat hayatının sonlarına doğru tasavvufa yönelmiş ve bu anlayıştaki şiirlerini varidat-ı süleyman adlı kitapta toplamıştır.

diğer bazı başarılı şiirleri: miras, güneşin ölümüukde : @ekremselcuk

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol