farabi

historyinformation
Kendisi muallimi sani ( ikinci öğretmen) olarak da isimlendirilir. Aristonun fikirlerini en iyi açıklayan kişidir türk toplumları arasında pozitif bilimler ile uğraş farabi ile başlar
ast
“Zamanın ters, sohbetin faydasız, herkesin bezgin ve her başın bir ağrı taşıdığını görünce, evime kapanıp haysiyetimi korudum.”
Farabi
Yani hak vermemek elde değil birde rahmetli bizden kaç asır önce yaşamış...
enginyuksel1982
tam künyesiyle Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî ya da Batı′da bilinen adıyla Alpharabius.Tam adı tüm kaynaklarda, özellikle de en eski ve güvenilir olanlardan biri olan El-Mesûdî'nin kabul ettiği gibi Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi'dir. Ancak Farabi'ye ait bazı el yazmalarında Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Tarkanî olarak da geçer. Buradaki Tarkan ailevi kökeni ya da bir unvanı belirtmekte kullanılan bir nisbet gibi durmaktadır
8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

farabi
servi revan
eğer çok bildiğim felsefe bilgilerim beni yanıltmıyorsa platon'u islam dünyasına tanıtan kişidir.

kendisini platon'un manevi öğrencisi olarak görmüş ve ona göre yaşamıştır. onu kendine öğretmen seçmesindeki sebep ise platon'un islam'a uygun yaşamasıdır. yanlış anlaşılmasın, adam müslümandı demiyorum tabii. sadece sözleri ve öne sürdüğü ideleri islam'a uygun düştüğü içindir.

ismini eğitim için gittiği farab'tan alır.

edit: durup durup eksileyen arkadaş eğer hep aynı arkadaşsa hakkında hukuki işlem başlatacağım ama artık. yeter be.
Caterina van Hemessen
870-950 yılları arasında yaşamış filozof, gökbilimci, mantıkçı ve aynı zamanda bir müzik insanıdır. Kitab'ül-Musika başlıklı bir kitabı vardır. kanunun onun icat ettiği rivayet edilse de kitabında bu enstrümandan hiç bahsetmez.
enginyuksel1982
Zamanın ters, sohbetin faydasız, her reisin bezgin olduğunu ve her başın bir ağrı taşıdığını görünce, evime kapanıp şeref ve haysiyetimi korudum ve izzet olarak bununla kanaat ettim.
ekremselcuk
''Medinet'ül-Fâdıla'' yazarıdır. Müziğin yedi büyük ilimden biri olduğunu söylemiştir. Fârâbî, evrendeki düzenin asla tesâdüfî olamayacağını belirterek Allah'ın varlığını kabul etmek gerektiğini belirtmiştir. Tenâsuh inancını ise kabul etmeyip eserlerinde eleştirmiştir. Fârâbî'nin Allah'a inancı kesin olduğu gibi Hz. Muhammed'in (S.A.V) son peygamber olduğunu belirtmektedir. Peygamber'in mucize göstermek zorunda olduğunu, peygamberliğin Allah vergisi bir lütuf teşkil ettiğini, peygamberlerin vahiy alarak bu ilâhî kaynaktan gelen gerçekleri duyuran elçiler olduklarını, bu anlamda felsefeciler ve erdemli insanların amacı ile peygamberlerin maksatlarının aynı olduğunu, peygamberlerin bu gerçekleri vahiy yoluyla öğrendiklerini, felsefecilerin ise akıl yoluyla bu gerçeklere ulaştıklarını ifade etmiştir. Fârâbî'ye göre erdemli bir insanın, faziletli bir şehri idare etmesi için yaratılıştan gelen şu vasıflara sahip olması gerekmektedir:
''1-Önderin bedeni sağlam ve organları tam olmalıdır.
2-Önder anlayışlı ve zeki olmalıdır.
3-Belâgat sahibi olup her şeyi açık bir surette ifade etmelidir.
4-İlmi ve araştırmayı sevmelidir.
5-Önderin ahlaki özellikleri şöyle olmalıdır:
Yemede ve cinsi arzularda ölçülü olmak, dostluğu sevmek, yalanlardan sakınmak, ululuğu benimsemek, dünyalık paraya ve menfaate düşkün olmamak, adâleti sevip zulümden kaçınmak, ölçülü mizaçta bulunmak, büyük bir azim ve irade sahibi olmak, gerekli şeyleri yapmakta cesaretli olmak.
Bir önderin sonradan kazanacağı özellikler de vardır. Bu özellikler de şunlardır:
1-Hakim(Hikmet sahibi olmak) ve ruh sağlığı yerinde olmak,
2-Kendinden önce gelenlerin kanun ve usullerini iyi bilmek, eski insanların yaptıklarından faydalanmak,
3-Eskilerin tecrübe ve kanunlarından yeni hükümler çıkarmak,
4-Günlük işlerde eski şehirlerin usul ve törelerinden faydalanmak, yönettiği şehrin menfaatini korumak için isabetli kararlar almak,
5-Çıkardığı hükümleri ve koyduğu usulleri halkın şuuruna yerleştirmek için öğretime önem vermek,
6-Savaşa dayanıklı olmak ve savaş kurallarını iyi bilmek.'' (Prof. Dr. Agâh İbrahim Çubukçu - İslâm Düşünürleri sf:25-26)

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol