fatimiler

gukeru
909 yılında Tunus'ta kurulmuş daha sonra neredeyse tüm Kuzey Afrika ve kızıldeniz etrafındaki topraklara hükmetmiş Şii devlettir. mısırı fethedip burada Kahire şehrini kurup başkenti Kahire'ye taşımıştır.Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın soyundan gelenler bu devleti kurmuştur. İlerleyen dönemde güçlendikçe kendilerini halife olarak görmeye başlamışlar, ve sonunda kendilerini halife ilan etmişlerdir. Bu halifelik ilanı Sünniler tarafından da kabul edilmiştir.

1071 yılında Selahattin Eyyubi tarafından son fatimi halifesi tahttan indirilmiştir. onun yerine Bağdat'ta hiçbir siyasi gücü olmayan Abbasi soyundan biri yeni halife olmuştur.Kaynakça:
Wikipedia.org
İslamansiklopedisi.org
sozlukadami
Alamut kalesi kitabında değinilmektedir. Yanılmakla birlikte babadan oğula geçen imamlık zamanında babanın büyük oğlunu(ismaili) reddedip veliahtı olarak küçük oğlunu(caferi) seçmiştir durum böyle olunca kesim ikiye ayrıldı ismaililer bir süre azınlıkta kalıp gizliden güçlenerek tahtım olan şehri istanbulu almaya geldim edasıyla parlayan yıldızı ile batıdan orta doğuya gelerek gücüne güç katmıştır.

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol