foton

eylul
zamanın dışında olan parçacıklardır, kütlesizdir. kütlesiz olması fotonların ışık hızında hareket etmesinden kaynaklanır. burada bu cümle hiç kütlesi olmuyor anlamına gelmesin, kütle hiç durmaz sürekli değer değiştirir. eğer biz de ışık hızında hareket edebiliyor olsaydık, zamanın dışına çıkardık, zamanın olmadığı yerde mekandan da söz edilemez. bu yüzden zaman dışı hareket edebilirdik.
fotonlar çarpacağı yüzeyi önceden bilirler, dalga veya parçacık şeklinde mi davranacaklarını bilirler. çünkü onlar zamandan bağımsızdırlar. enerji düzleminde olan varlıklar için zamandan söz edilemez ancak, madde düzleminde davrandıklarında fotonlar ışık hızında 300.000 km hız ile hareket ederler.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.