georges jacques danton

patavat
fransız devriminin en önemli simalarından biridir. danton zengin bir burjuva ailesinin avukat oğludur. bir çok tarihçi danton'un fransa'da monarşinin yıkılmasında ve cumhuriyetin kurulmasında başrol oynayan bir politik devrimci olduğu konusunda hemfikirdir. danton, fransız ihtilali esnasında kurucu mecliste burjuvazinin sesi olarak tanımlanan, kralın idamına karşı çıkan, yönetimde gücün özerk yönetim bölgeleriyle paylaşılmasını savunan ve üyelerinin çoğu fransa'nın gironde bölgesinden geldiği için "jirondenler" diye anılan grupla mücadele eden; merkezi yönetim yanlısı, keskin devrimcilerin oluşurduğu, XVI. Louis'nin idamını isteyen "jakobenler" grubunun robespierre ile birlikte liderliğini yapan kişidir. danton'un üyesi olduğu jakobenler, ihtilal sonrasında toplantılarını dominiken tarikatına ait boşaltılmış bir jakoben manastırında yaptıkları için jakobenler kulübü ismi ile anılmışlardır. danton jakobenlerle birlikte kralın idamı için oy kullanmış (fakat marie antoinette'in idamına karşı çıkmıştır) ancak olayların çığrından çıkıp, ihtilalden bile daha fazla can kaybına yol açan bir tedhiş dönemine girilmesinden rahatsız olmuş, ihtilalin ünlü siması camille desmoulins ile birlikte jakobenlerden ayrılmıştır. kendilerine katılan pek çok üye ile güçlenen bu yeni grubun taraftarları o günden sonra eskiden fransisken rahiplere ait bir manastırı kendilerine toplantı yeri olarak seçmiştir. fransisken rahipler cüppelerini iple bağladıklar için "cordelier" (ipli) adıyla anıldıklarından bu gruba da halk tarafından cordelier kulübü adı verilmiştir. böylelikle, aynen ihtilalden önce birbirine rakip olan dominiken ve fransisken tarikatleri gibi jakobenler kulübü ve cordelier kulübü de birbirlerine rakip hale gelmiştir. memnuniyetsizlerin oluşturduğu bu grup robespierre tarafından ezilmiş ve danton'un ihtilal mahkemesinde yargılanmasına karar verilmiştir. danton halkın gözü önünde yapılan mahkemede, üstün hitabet yeteneği ile savcıları iyice köşeye sıkıştırınca mahkemenin halka kapalı devam etmesi sağlanarak danton'un idamına karar verilmiştir. kararı öğrenen danton tarihe mal olmuş "her devrim önce kendi evlatlarını yer" vecizesini işte tam da bu esnada söylemiştir. hakkında verilen idam hükmünün yerine getirilmesi için 5 nisan 1794'te paris'in ünlü concorde meydanında kurulan giyotinin önüne getirilen danton, burada giyotinin başında vaktiyle kral XVI. louis'nin baş celladı olan, devrimden sonra ihtilalcilerin celladı olarak kralın kellesini almaktan yüksünmeyen, her devrin celladı samson'un kendisini beklediğini görünce ona şu sözleri söylemiştir : bana bak, sakın infazdan sonra başımı halka göstermeyi ihmal etme, zira halka gösterilmeye layık bir kafadır o.

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol