hem komünist hem türkçü hem şeriatçı olmak

tarator
Şeriatçı yani siyasal İslamcı doğası gereği ümmetçi olmak zorunda. Türkçü olamaz yani. Gerçi bazıları için Türklük doğuştan Müslüman olmak demek falan. Onların kafası biraz karışık bence.

Materyalist Marksist olmadan komünist olamazsınız. Materyalist Müslüman olmaz. Aristo der ki bir şey ya kendisidir ya da kendisi dışında olandır. Yani evrensel düzen ya rastlantısaldır ya ilahidir. Aynı anda hem ilahi hem rastlantısal olamaz.
tagrz
Komün sistemine göre yönetilmek şeriat ile çakışmıyor ,olabilir. Milliyetçilik ise doğru anlaşılırsa hiç bir görüş ile çakışmaz ama faşizme kaçırmadan durmak zordur. Yani din kuralları ile yönetilip komün tarzını benimseyip milletimizi sevmemizde bir sakınca görmüyorum çakışma açısından. Ama şahsi fikrim din kuralları, hukuk kurallarına göre daha yoruma açık olduğundan tercih edilmemelidir. Komünizm ise komünlere uygulanacak kadar doğrudur, genel yönetime uyarlamaya çalışınca standart sapmaya sıfırı eklemiş gibi oluyoruz. Saçma sapan bir sonuç elde ediyoruz yani. Milliyetçilik ise maalesef yüksek oranda faşizme sürüklüyor. Dediğim gibi sınırı korumak zor. O sebepten 3'te 0 diyorum.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.