ırkla etnik grupu karıştırmak

tarator
Millet ve ulus birbirinden farklı kavramlar. Bunu İlber ortaylı açıklıyor youtube da var. Adam diyor ki sadece dili olanın ırkı olur. Yani Türk, Türkçe dilini konuştuğu için ırk olarak ayrı bir ırk.

Ben dilbilimci değilim. Bugun kendilerini dil olarak etiketleyen oluşumlar var. Mesela Lazca denilen aslında bozulmuş Rumca da olabilir. Buradan bakarsak belki Laz yoktur zamanla asimile olmuş Rum vardır gibi.

Sonuç olarak ben ırk olayının boş beleş bir muhabbet olduğunu düşünüyorum. Anadolu halkları ile ilgili 2018 tarihli bir çalışma bizim Avrupalıların atalarıyla olan ortak genetik mirasımızı Asya'daki Türki cumhuriyetlerden yüksek gösteriyor.

Anadolu insanı türküm derken bunun kültürel bir aidiyet olması akla mantığa daha uygun. Benim dedelerim Çerkez asıllıymış. Bundan dolayı hayatımda değişen bir şey yok. Çerkez tavuğu bile yapıp yemedikten sonra şimdi ne yapayım Çerkez sürgünü varmış onu mu protesto edeyim.

Atalarımızın ne yaptığından çok bizim ne yaptığımızı önemsiyorum.
peleng
1> millet : arapça kavram ve inanç ön plandadır ibrahim milleti ibrahim peygamberin getirdiği dine inananlar
2> Irk biyolojik bir kavramdır
Zenci yada kafa tası brekafesal gibi ama bunlar içinde ten rengi daha baskındır sarı ırk gibi
3> millet son zamanlarda sosyolojik hal kazandı işin içine dil, kültür ortak gaye dahil oldu
4> Türk bir millet değildir aslında (Hun) Turan'ın alt koludur kırgızlar gibi Türk bunlar içinde büyüyerek zamanla turan ın yeri almıştır en önemli boy ise oğuzdur / göktürkler öncesi türk tanımı yok öncesi bir imparatorluk olan hunların alt kolu ve oğuzlar olarak geçerler
5> etnik grup sözü ise son dönemlerde ortaya atılan devletleri parçalara ayırmak şeklinde kullanılan alt birimken milletin yerini almıştır
6>ulus, milletin yerine kullanılan moğolca bir kelimedir genelde din olgusunu yok sayanlar millet arapça olduğu için bu kelimeyi tercih ederler
Boy /budun /ulus(ş) şeklinde küçülür

Bu konuda yukarda yazdığım 2, 3 kaynağın sentezi çelişkiler var gözüksede 3 görüşü açıklar

Benim kanaatim ise millet bir anlayışın adıdır
Peygamber efendimiz kişi kendini ne hissediyorsa o dur demiş üstünlüğün herhangi bir millette olmadığını veda hutbesinde vurgulamıştır. O dönemden günümüz insanlarının kavga edeceğine işarettir üstünlük liyakat ve takva iyi amelde olduğu vurgulanır.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.