isim

Pişmanlık çiçeği
Bir şeyi tanımlamak için kullanılan çağrışımlar...

*İnsan ismi; nida etmek için, karışıklık olmaması için insanları kısmen birbirinden ayırmaya yarayan çağrışım...

3e ayrılırlar...
1- varlıklara verilişine göre isimler;
a- cins isim...
b- özel isim...

2- karşıladığı varlığın sayısına göre isimler;
a- tekil isim...
b- çoğul isim...
c- topluluk ismi...

3- oluşlarına göre isimler;
a- somut isim...
b- soyut isim...
c- yansımalı isim...

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.