johann wolfgang von goethe

historyinformation
Özellikle şiir ve romanlarıyla romantizmi başarıyla temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefi yorumlara yer vermiştir Faust adlı tiyatro eserinde, yaşamın bütün bilgilerini ve varlıkların gizlerini öğrenmek için ruhunu şeytana satan, türlü acılar çektikten sonra gerçeği estetik güzellik ve şiir gibi yüce kavramlarda bulabileceğini anlayan faustun dramını işlemiştirgenç wertherin acıları adlı romanında döneminin acılarını, duygularını duygusal bir dille anlatmıştır.

Diğer önemli eserleri:

(bkz: Wilhelm meisterin çıraklık yılları)

(bkz:roma elejileri)

(bkz:divan)

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.