karizmatik otorite

my name is nobody
Aslında bu kavram daha çok karizmatik liderlik kavramı ile alakalıdır ama tek başına ele alırsak Sosyolog Weber'in otorite sınıflandırmasından biri olduğunu söyleyebiliriz. Weber üç tip otorite sınıflandırması yapmıştır. Bunlar sırası ile;

- Yasal otorite
- Geleneksel otorite
- Karizmatik otorite.

Karizmatik otorite kaynağını liderin karizmasından alır. Ancak Weber'in bu tanımında ki kavram problemi şudur. Karizma kişilerin kendisinde olmaz. Karşı taraf örneğin halk ya da sosyal guruplar bunu size adleder. Bu yüzden karizmatik lider aslında gücünü salt liderlik kavramından alan liderdir.

Kendimde bir sosyolog olduğum için Weber'in zannımca atladığı nokta, "sezarizm" ya da daha modern zamanlarda "bonapartizm" kavramlarıdır. Örneğin her iki kavramda da bir meclis olur, bir seçim olur ama gücün kaynağı aslında liderdir. Ve bu lider gücünü karizmadan almaz aslında, tamamen güç erkini elinde bulundurmasından alır. Fakat bunun sıradan insanlara sunulma biçimi bir ilizyon şeklindedir ve insanlar bu ilizyondan etkilenerek o liderin peşinden giderler. Ta ki ilizyon dağılana kadar.

Ukde: (yazar: attorneypartner)

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol