köleliğin normalleştirilmesi

menacaptain
Kölelik aslında bize yabancı bir terim olmamıştır, geçmişte kölelik Nedir Nasıl normalleştirdi ? Bu konuları ele alan kitaplar mevcut. Kölelik insanların emeklerini, silip sürülmesi ve daha binlercesine eşit olduğunu söylemek mümkün. Kölelik yaşam ile bağlantılı. Şöyle ki, yaşamak için çalışmak gerekir. Kölelik ise yaşam ve para kazanmaktır. Fakat insanlar “ kölelik “ adı altında yapmaya çalışmaktadırlar. Kölelik geniş bir kapsamda olup, Kölelik'in nasıl normalleştirildiğini açıklamak isterim. Bir çiftçi yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorundadır, fakat çiftçinin çalışması aslında mülk sahibine bol kazanç sağlamaktadır. Bakıldığında çiftçiye para elbette verilir . Ama hak ettiği değil. Burda kazanan tek kişi o çiftçiyi satın almış olan patrondur. Kısaca değinmek istedim. Elbette geniş kalıpları mecvuttur.
my name is nobody
Konuyu kapitalist kölelik olarak ele alırsak öncellikle iki türlü kapitalist anlayıştan bahsedebiliriz. İlki "devlet kapitalizmi..." Örneğin; keynesyen politikalar... İkincisi ise "liberal (piyasacı) kapitalizm... Örneğin: Günümüz amerikası... Aslında özünde her ikisi arasında atla deve bir fark olmamakla beraber, özellikle kapitalizmin öngörülemez ama mecbur olan krizlerinden sonra işçi sınıfının amiyane tabirle sapıtmaması için devlet kapitalizmi öne çıkar. İşte sosyal yardımlar buna örnek olarak verilebilir.

Kapitalist kölelikte aslında olay; patron-işçi arasında olan artı değer ilişkisine ve paylaşıma bağlı bir eşitsizlik ilişkisi değildir. Bu zaten kapitalizmin kendisidir.

Ancak kapitalizm bir devlet içinde ne kadar kurumsallaşmışsa; ihtiyaç duyduğu unsurlara bağlı olarak sınıfın hayatını da yönlendirir. Örneğin; 2. dünya savaşından sonra özellikle nüfus problemi nedeni ile Amerika'da aileyi tekrar öne çıkartan politikalar yine aynı dönemde sağlık alanındaki sosyal yardımlar...

Ancak kapitalist ihtiyaçlar değiştiğinde bunlarda değişir. Buna en keskin örnek; Nixon döneminde sağılık alanındaki sosyal yardımların ortadan kaldırılması ve özel sağlık sistemine geçilmesi...

Yani yaşamı ne şekilde yaşayacağınıza dair bir sistemdir ve en kötüsü "sınıfa", sürekli "umut" vererek onları aslında köle olmadığına da ikna etmiştir. Mesela; siz köle değilsiniz, yöneticilerinizi sizler seçiyorsunuz... Ancak üretim ilişkisindeki rol ne olacak, dediğinizde... Bakınız bir sürü sizden yönetici var denecektir.

Aslında bu işin özeti, kurumsallaşmış kapitalist devletlerde küçük burjuva sistemin yürümesi için çok önemli yer tutar.
menacaptain
Kesinlikle öyle. Fakat herkes ben siz gibi günümüzde iş seçebilme : örnek verdiğiniz için burdan giriyorum konuya :) sahip değil. Evet bakıldığında 2. Türden ele almakta fayda var/ fakat çok üzücüdür ki, örnek verdiğim çiftçi gibi insanlarımız mevcut. Örnek / Türkiye asgari ücret üzülmekte belirtiyorum bu durumu. Belli başlı şeyler gerektiği gibi olabilseydi Keşke. Yorumunuz icin çok teşekkür ediyorum. 2. Dünya savaşına girecek Olursa, tarihin en kanlı savaşı olarak bilindiğinden birçok milletten milyonlarca insan öldü, ekonomi açısından büyük bir çöküş yaşandı.( Almanya 2.kez büyük yenilgiler aldı. Nazi tarihini çok severek takip ettiğimden, Almanya'dan direk örnek vermek istedim.) Fakat burda da Ekonomiyi yükseltmek/ güçlenmek işin ne yazık ki çiftçi dediğimiz kesimler kullanıldı.

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol