kült

Mega sözlük 1. Nesil yazar
aslann
Türk Dil Kurumuna göre ;

1- Din.
2- Yerel özellikler taşıyan dini törenler.
3- Belli bir dönemde aşırı ilgi gören filmler vb.

olup, daha önceden hiç birinci veya ikinci anlamında kullanımına rastlamadığım Fransız kökenli sözcük.
hayal et
Kültür kelimesinin dayandığı kök.
1
patavat patavat
Kültür kelimesi latince toprağı işlemek, yetiştirmek anlamına gelen "cultura" kelimesinden köken almıştır.
Mega sözlük 1. Nesil yazar

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol