mankurt

jrriquelme
Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Alıntı: Vikipedi

Bu terim ilk kez Cengiz Aytmatov'un “Gün Olur Asra Bedel” adlı eserinde geçmiş ve tanımlanmıştır. Bir bilinç yıkama işlemi olan mankurtlaştırma; kaçırılan İnsanları yaşadıkları eski toplumdan uzaklaştırmak, inançlarını değiştirmek ve köle olarak kabul edildikleri yeni topluma kabullerini hızlandırmak için kullanılır. Bir nevi beyin yıkama operasyonudur.
peleng
Orta asya da kişilerin benliğini yitirip kendileri için savaştırmak için kullanılan yöntem.
Esir alınan savaşçının saçı kazınır ve ıslak deri ile kafası sarılır güneşte gerilen deri savaşçının beyin (bkz:meleke)sini yitirmesine ve verilen komutla kendi kabilesine saldırtılır.

Günümüzde bunu kültür silahıyla tatlı tatlı kelime zehirli kavramlarla yapıyorlar.
Lale devri ile zirve yapan önce başka medeniyetlere hayranlıkla başlayıp öz değerlerine saldıran kimseler örnektir. Mehmet Akif ki batı dillerini iyi bilir(özellikle fransızca) inancından dolayı yeni yetmelerin saldırılarına maruz kalmıştır.
Hele iki yabancı kelime (ki kullanımı yanlış dil hakimiyeti olmadan türkçe içine sıkıştırılarak) bilip alim kesilenler
...

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.