mega sözlük yeni rütbe önerileri (hediyeli)

delimine
500 puan "yeniçeri"
501 - 1500 arası "yeniçeriağası"
1501 - 5000 arası "reisülküttab"
5001 -10000 arası "nişancı"
10001 - 20000 arası "kazasker"
20001 - 35000 arası "defterdar"
35001 - 50000 arası "vezir"
50001 - 75000 arası "veziriazam"
75001 - 100000 arası "sadrazam"
100001 - 200000 arası "padişah"
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol