metternich sistemi

uzaydan gelen dunyali
Metternich sistemi, Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi'ne katıldı.
(1815). Avrupa'daki statükoyu korumak için Metternich sistemi'ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu.
Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu. 1815'te Viyana'da kurulan sistem, Avusturya ve Rusya'nın Balkanlardaki işbirliğine, Prusya'nın Fransa ve Rusya'yı dengelemesine ve kıta Avrupa'sına bir ülkenin tek başına egemen olmamasına dayanıyordu.

Metternich sistemine ilk tepkiler 1830 ve 1848 ihtilallerinde gelmiştir.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.