mülteci çocukların aşılanması

enginyuksel1982
TTB olarak bu aşıların okullarda uygulanmasını yıllarca savunduk. Korona salgını ile okullarda bu aşıların uygulanması olanağı ortadan kalktı. Bu aşıların ASM'lerde yapılma kararı olumlu fakat iyi bir planlama yapılmadığında bazı riskler içeriyor. ASM'lere kayıtlı olmayan nüfus tehdit altında. ASM'lerde görevli hekimler, kayıtlı yurttaşları tek tek arayarak çocuklarını aşılama yapmak için davet etmeye başladı. Fakat toplum sağlığının korunması için toplumsal bağışıklama şartı görmezden gelinmemelidir. Toplumsal bağışıklamanın sağlanması için de ASM'lerde kaydı olmayan çocukların da aşılanması gerekiyor. Bunu yapmanın en önemli koşullarından birisi ASM'lerde görevli hekimlere kayıt dışı çocuklarla ilgili bilgi verilmesinin sağlanması ve göçmen polikliniklerinin güçlendirilmesi. Korona salgını ile göçmen polikliniklerindeki sağlık personeli sahada filyasyon ekibi olarak görevlendirildi. Çocukların aşılamaları bitene kadar göçmen polikliniklerindeki sağlık personeli filyasyon ekibinden alınmalı ve aşı takibi ile aşılama yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda ciddi ve titiz bir çalışma yürütülmelidir.”

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol