müslüman bilim insanları ve buluşları

jrriquelme
t: tarihe, bilime ve dünyaya damgasını vurmuş müslüman bilim insanları ile onların bıraktıkları yüzlerce eserleri ve buluşlarıdır.

1-) El-Harezmi (780 - 850) :
'0' rakamını ve 'x' bilinmeyenini kullanan dünyadaki ilk kişidir.
müslüman bilim insanları ve buluşları
megasozluk.com/foto

2-) El-Kindi (801-873) :
kriptoloji bilminde tek alfabeli şifreleme yöntemini gelişterek frekans analizini bulan kişi olarak da tarihe geçmiştir.
müslüman bilim insanları ve buluşları
megasozluk.com/foto

3-) İbni Sina (980 - 1037) :
"Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır.
müslüman bilim insanları ve buluşları
megasozluk.com/foto

kaynak: www.tarihiolaylar.com

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.