ney

lycia
İklimin sıcak olduğu bölgelerdeki sulak alanlarda yetişen kamıştan yapılır. Yanık sesli üflemeli bir sazdır.
Kelime kökeni: Farsça
İngilizcede Reed Flute olarak geçer.
Ney sazı canlı bir varlık olarak görülür. Özünden ayrı kalmıştır, bu yüzdendir ki sesi içli bir insan gibi hüzünlü ve derinden çıkar.
Ayrıca ney çalınmaz, bir canı vardır ve canına üflenir der üstadlar.

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol