nötrino

jrriquelme
Kütlesi sıfır olan ve elektrik yükü taşımayan parçacıktır, başka parçacıklarla çok az etkileşime girme özelliği gösterirler. Güneş tarafından yayımlanan ve gezegenimizin içinden geçip giden nötrinolar, evrenin genişlemesine, kütlesinin ve entropisin artmasına sebep olurlar.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.