orta asya türk tarihi

romacumhurbaskani
1.BÖLÜM TÜRK TARİHİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Avrasya bölgesi tarih boyunca bir çok Türk kökenli halka ev sahipliği yaptı.Bu nedenle İslam Öncesi Türk tarihi denilince akla sadece Orta Asya gelmemeli Kafkaslardan Karadeniz'e hatta Macaristan'a kadar büyük bir sahada Türkler varlıklarını sürdürdüler. Bu büyük alan coğrafi olarak aynı tip iklim özelliği gösteriyordu. Türk tarihinin bilinen en eski devirlerinden XI yy'kadar Türk kökeni topluluklar Moğolistan doğusundaki Kerulen Irmağın'dan Tuna boylarına kadar uzanmıştır. Bu kadar büyük bir alan söz konusu olduğunda halkların geçmişini takip etmek bir bakıma erken dönem Türk tarihini bilmektir. Fakat ne yazık ki elimizdeki kaynakların çoğu Türk dilinde değil Türklerin bir şekilde iletişim içinde bulunduğu ülkelerin dili ile yazılmıştır.(Çince Farsca Arapça Grekçe Latince Rus dillerinde) yazılmıştır.Bu durum Türk tarihini araştırmasını oldukça zorlaştırmıştır. Ancak söz konusu alan tamamen yabancı dille yazılmamıştır bu dönemde runik alfabede kullanılmıştır.Eski Türkler yaylak-kışlak hayatı yani göçmen hayatı yaşıyorlardı Türkler zamanla kıtlık kuraklık ve Çin Hsien-pi ve Moğol baskısıyla çeşitli yerlere göç ettiler.552 Yılında Juan-Juan hakimiyetine son veren Göktürkler tarihteki Türk adıyla anılan ilk devleti kurdular.Bu devlet kısa sürede Orta Asya'nın büyük bir kısmana hakim oldular. Bir çok açıdan Göktürk devleti diğer Türk devletlerine bir model devlet olarak ön plana çıkıyor nitekim Uygur Karahanlı Selcuklu Osmanlı bu model üzerine yükselmiştir.

Bu modeli Avrupa'da uygulayan Avarlar 558-805 arasında Orta Avrupa'da önemli etkiler bıraktılar.Atilla Hunların'dan ve Ogurlardan meydana gelen Bulgarlar Büyük Bulgarya Hanlığının yıkılmasıyla zamanla ikiye bölündüler Bir kısmı Hristiyanlığa geçerken bir kısmı İslamiyete geçti. Burada söz etmemiz gereken bir diğer Türk topluluğu'da Sabarlardır. Doğu Roma İmparatorluğunda Sabarların teknolojik olarak geliştiğinden söz eder.Ayrıca 520'de İncilin Türkçeye çevirdiklerinden söz eder.Yine bu dönemde Hazar kağanlığı farklı dinlere olan hoşgörüyle tanınmıştır. Hazarlar o dönemin büyük İmparatorluklarını iDoğu Roma Emevi Abbasi devletlerini kafkaslarda başarıyla durdurdu. Oğuzlar Kıpçaklar
Kumanlar'da Doğu Avrupa ve Balkanlarda önemli roller oynadılar
Bazı Türk toplukları zamanla asimile olarak benliklerini kaybetiler.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.