raymond cattelin zeka kuramı

Sigmund Freud
(bkz:psikometrik yaklaşım) 'a nazaran genel zekayı daha fazla mercek altına almıştır. Ve genel zekanın kristalize zeka ve akıcı zekadan oluştuğunu belirtir. Kristalize zeka yaşam boyunca edinilen bilgiler ve bu bilgilere nasıl ulaşacağını bilme becerisidir. Yani kristalize zeka tarih gibi alanları değerlendirmede önemlidir. Akıcı zeka ise karmaşık ilişkileri görebilme ve davranış sergilemenin yeni yollarını görebilme becerisidir. Yani problemleri çözümlemede iş görür.