risc

hashasin
"reduced instruction set computing" yani "azaltılmış komut seti hesaplaması" mimarisi arm, risc-v, pa-risc,sparc, mips ve powerpc gibi işlemcilerde mevcut bulunan işlemci mimarisidir. komutlar azaltılmıştır ve tek döngüde bitirilebilir ama CISC mimarisine göre daha fazla komut gönderilmelidir. Komutlar küçük ve basit olduğundan daha hızlı uygulanabilirler ve işlemcinin aynı anda bir sürü komutu uygulayabilmesini sağlar. CISC mimarisinden farkları aşağıdadır.

IBM tarafından geliştirilmiştir.
az ve basit komutlar barındırır.
komutlar kayıt tabanlıdır.
komutlar tek makine döngüsünde yapılabilir.
veri transferleri kayıttan kayıdadır.(register to register)
mikro kodlanmış kontrolcü ünitesi barındırmaz.