şam emeviye camii

gukeru
Şam'ın bizanstan 734 yılında alınmasından sonra Roma yapıtına bir takım eklemeler yapılarak camiiye çevrilmiştir. Şam ulu camii olarak da bilinir. 70 sene boyunca hem kilise hem camii olarak işlev görmüştür. Daha sonra tamamen camii olmuştur.

Dört halife döneminden sonra halifelik Şam valisi Muaviye'ye geçince Arap devletinin başkentini Şam yapmıştır. haliyle bu camiide önem kazanmıştır.
(bkz: Emeviler)

Daha sonra Caminin kuzey duvarına küçük bir bahçede İslam dünyasında çok önemli bir yeri olan Selahaddin Eyyubi'nin türbesi eklenmiştir.

Ukde: (yazar: enginyuksel1982)
Kaynakça: Wikipedia.org

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol