sensüalizm

umutlu
Doğru bilginin kaynağı Bilgi Felsefesi'nde(Epistomoloji) önemli bir sorunsaldır. Sensüalizm dediğimiz düşünce sistemi de bu soruya her türlü bilginin kaynağının duyular olduğunu öne sürer. Felsefi olarak bakıldığında her türlü bilginin kaynağının duyular olduğunu öne süren felsefi görüşlerin tümü Sensüalizmdir. Bu akıma duyumculuk" da denir.

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.