sodom ve gomore

peleng
Wikipedia ( daha fazlası orda mevcut)
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Sodom_ve_Gomora
Sodom ve Gomora, Eski Ahit'in Tekvin Kitabı'nda sözü edilen günâhkâr kentler. İsrail'de, Lut Gölü'nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukaddes'te adı geçen beş ova kentini oluştururlar.
sodom ve gomore
megasozluk.com/foto

İslami ile ilgili kısmı için (islam ansiklopedisi) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Lut
Lut peygamber kavmine Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlaksızlık ve günah olduğunu bildirerek bundan vazgeçmelerini istemiştir.

>

National Geographic'de ise bu helak şöyle özetlenir:
"Sodom tepesi, Ölü Deniz'e doğru yükselir. Hiç kimse şimdiye dek yok olan şehirler Sodom ve Gomora'yı bulamadı. Ancak bilim adamlarına göre bu şehirler kayalıkların karşısındaki Siddim Vadisi'nde duruyorlar. Büyük ihtimalle Ölü Deniz'in taşkın suları ve depremin altında kaldılar."
>
Daha geniş bilgi için
http://eskikavimler.blogspot.com/p/lut-kavmi.html?m=1
~
/ dünya'nın kara üstünde en alçak noktası lut gölü'dür bu bile yeterli bilgi araziyi merak edenler youtu.be video yada aramalarla sonuca ulaşabilir/
sodom ve gomore
megasozluk.com/foto
Alman arkeolog Werner Keller, konu hakkında şöyle diyor:
"Bu bölgede ortaya çıkan çok büyük bir çökmede; patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazlarla birlikte korkunç birdeprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Sodom-Gomora, yerin derinliklerine gömülmüştür. Bu deprem sırasında, yerkabuğunun çatlayıp çöküşü, kabuğun altında uyuyan volkanları harekete geçirmiştir."

sodom ve gomore
megasozluk.com/foto
Lut peygambere karısı bile inanmadı ve helak oldu
İnanmışlar bir elin parmakları kadardı onlar kurtuluşa erdi

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.