sultan alparslan

jrriquelme
Büyük Selçuklu devletinin 2. Sultanı, Büyük Türk hükümdarı, hakanı.

Türklerin orta Asya'dan Anadolu'ya geçişini sağlayan, 1071 Malazgirt savaşının yiğit komutanı. Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden doğan oğludur. Amcası Tuğrul Bey'in yerine Selçuklu hanedanının ikinci hakanı olarak 27 Nisan 1064 tarihinde tahta geçmiştir. askeri çalışmalarından do­layı yeterince fırsat bulamadığı imar iş­lerini ile bilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet koruması altına almak gibi toplumsal faaliyetleri de veziri Nizâmülmülk'ün eliyle yürüttüğü bilinmektedir.

Malazgirt taarruzu öncesinde Bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan ve ak giysileri giyerek “Ölürsem kefenim bu olsun” diyen Sultan Alparslan, Cuma sabahı ordugahtaki bütün komutanları toplayarak onların önünde Allah'a şöyle bir yakarışta bulunmuştu:

“Ey Allahım! Sana mütevekkil oldum ve bu cihadda sana yaklaştım; şu an senin huzurunda secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim benim gerçek duygularımı yansıtmıyorsa beni ve beraberimdeki yardımcılarımı kahr et! Eğer içtenliğimi kabul edersen bu cihadda düşmanlara karşı bana yardımcı ol ve beni muzaffer bir sultan kıl! ”

sultan alparslan
megasozluk.com/foto

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.