tropik

Pişmanlık çiçeği
*Tropik deniz: Dönenceler arası bölgede bulunan deniz...
*Tropikal iklim: Tropikal kuşağın, bol yağışlı, çok nemli ve sıcak olan iklimi. Yağışlar yağmur şeklinde gerçekleşir, don olmaz.
*Tropikal kuşak: İki tropika arasında bulunan sıcak bölge. Sıcaklık ortalaması 20 - 30 °C arasında değişir...
*Tropikal meyve: Tropikal bir bölgeye özgü meyve. Yıldız meyvesi, dragon meyvesi, rambutan, mango, boynuzlu kavun vb...
*Tropikal orman: Tropikal kuşağın nemli havasında ve bölgelerinde oluşan herdem yeşil orman...
*Tropikal bölge: Tropikalar arasında kalan yeryüzü parçası. Artan bir eğilim ile Dünya nüfusunun % 40'ından fazlası tropik bölgelerde yaşamaktadır...

Tropika, dünyanın kuzey ve güney yarımkürelerinde güneş ışınlarının 90 derecelik dik açı ile ulaşabildiği en uç noktalarından oluşan, Ekvatora paralel olan ve Ekvator'un 23,43671° kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden ya da enlemden her birine verilen isimdir...
Tropikalar dönenceler olarak da adlandırılır: kuzeydeki tropikaya "Yengeç Dönencesi", güneydeki tropikaya da "Oğlak Dönencesi..." olarak tanımlanmıştır...

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.