confessions

attorneypartner

1. nesil Yazar - öğretmen - Yazar -

  1. toplam entry 626
  2. takipçi 23
  3. puan 9630

dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlar

attorneypartner
Derneğin tüzüğünde bulunması gereken (zorunlu) unsurlar 5253 sayılı dernekler kanunu'nda belirtilmiştir. hükme göre:
Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların
belirtilmesi zorunludur:
a) Derneğin adı ve merkezi.
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek
üye sayısı.
g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı,
görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
ı) Derneğin borçlanma usulleri.
j) Derneğin iç denetim şekilleri.
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

ukde: (yazar: kral benim)

virman

attorneypartner
bir bankanın aynı şubesindeki hesaplarınız arasındaki para transferi.

bununla ilgili bir örnek verecek olursak, çek ödeme için muhatap olan bankaya ibraz edildiği zaman kural olarak hesap sahibinin çekte numarası yazılı olan banka hesabında çek karşılığının bulunması gerekir. şayet bu karşılık, hesap sahibinin çek hesabında değil de yine hesap sahibinin aynı banka şubesindeki başka bir hesabında mevcutsa, hesap sahibi virman talimatı (hesaptan hesaba aktarım) vermedikçe söz konusu bu çek karşılıksız hükmünde olacaktır.

kart aidatı

attorneypartner
yargıtay bazı kararlarında bankaların tüketiciden istediği yıllık kart aidatını hukuki nitelik olarak ferî (ikincil) bir borç saymış ve haksız şart denetimine tabî tutarak geçersizliğine karar vermiştir. haksız şart basitçe, tüketiciyle önceden müzakare edilmeden ve tüketiciyi zor duruma sokan hükümler olarak tanımlanabilir. haksız şart, genel işlem şartlarına benzemektedir.

ancak bazı kararlarında ise her yıl talep hâlinde düzenli bir şekilde kart aidatını ödeyen tüketicinin, sonraki taleplerde aidatı ödemeyi kabul etmemesini dürüstlük kuralına aykırı saymış ve banka lehine hüküm kurmuştur.

ihtirazi kayıt

attorneypartner
çekince koymak demektir.
örneğin bir sözleşmeyi imzalarken çekince koyan tarafın, sonradan sözleşmeyle ilgili bir uyuşmazlık çıktığında uyuşmazlığın çekince koyduğu olumsuz sonuçlarıyla bağlı olmaması ve buna bağlı olarak ek talep ve dava haklarına sahip olabilmesi mümkündür.
0 /

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol