confessions

enginyuksel1982

1. nesil yazar - bilim insanı -

  1. toplam entry 1564
  2. takipçi 23
  3. puan 24490

simya

enginyuksel1982
Simya / Alchemy – Kimya / Chemistry:
Metallerin altına veya gümüşe dönüştürülmesi arzusu tarih boyunca pek çok insanın hayali olmuş, kimyayla ilgilenenler bu uğurda ömür tüketmişlerdir. Simya kelimesinin Avrupa dillerindeki serüveni oldukça karışıktır.
Kelimenin Mısır dilinden Yunancaya, Yunancadan Arapçaya, Arapçadan Fransızcaya, Fransızcadan da İngilizceye geçtiği ve en nihayetinde “alchemy” kullanımının oluştuğu düşünülmektedir. Kelimenin kökenine dair iki tez bulunmaktadır. Bu tezlerden birincisi “alchemy”nin kökünün Mısır'ı tanımlamak için kullanılan Eski Yunanca χēmía yani “kara ülke, Mısır” kelimesine dayandığı yönündedir.Yunanca kelime Arapçaya “al-kimiya” olarak geçmiş, kelime batı dillerine Arapçadan geçip “alchemy”e dönüşmüştür. Kelimeye dair ikinci tez ise Eski Yunanca χýmeía “dökümcülük”ten geldiği yönündedir.Avrupa dillerinde simya-kimya çok çok ilintili iki kelimeyken, Türkçe kullanımda bazı farklılıklar söz konusudur ve kök olarak da ayrışmıştır. Arapça sīmyāˀ “büyü, sihir” anlamına gelir ve Eski Yunanca sēmeîa “simgeler, semboller, gizli anlamlar” kelimesine dayanır.Türkçeye Arapçadan giden kelime sözlüklerde birincil olarak “önce harflerin ve sayıların yaratıldığını ve bunların birtakım gizli kuvvetler taşıdığını kabul edip bu gizli kuvvetleri, harflerin sırlarını, varlığı meydana getirirken dizildikleri sırayı ve birbirleriyle bağlarını bilme ve bu yolla yaratılmış şeyler üzerinde tasarruf edebilme ilmi” şeklinde tanımlanır. Kelime sonradan “metallerin çeşitli yöntemlerle altına veya gümüşe dönüştürülmesi için yapılan çeşitli kimya deneyleri, eski kimya bilimi” anlamında kullanılmıştır.Türkçe kullanımdaki "kimya" kelimesi “alchemy”le aynı kök geçmişine sahiptir. Simya-Kimya ayrımı dilimizde oldukça belirgindir.

kaynak için

rudeki

enginyuksel1982
Ebu Abdullah Cafer ibn Muhammed Rudekî, Rudagi olarak da yazılır, Fars şair. Şiirlerini yeni Fars alfabesi ile yazan şair Modern Farsça'nın ilk büyük edebi dehası kabul edilir. Ayrıca Rudaki klasik Fars edebiyatının kurucusu kabul edilir. Onun şiirleri Fars şiirinin en eski türlerini barındırır
rudeki

ihsan fazlıoğlu

enginyuksel1982
'Aramak', 'araştırmak' anlamındaki 'skeptomai' kökünden gelen ve 'hakikati arayan' demek olan 'skeptic', Yeryüzü'ndeki en insanî duruştur.
Çünkü, 'şüphe', 'hakikat' hakkında duyarlı kişinin sahip olduğu en nazik, en derin endişedir/kaygıdır.

dünyanın en sıcak yeri

enginyuksel1982
Şu an kafamın içi. İstanbul yanıyor resmen ya. Eve dondurma dolabı alıp içine döşek serip uzanasım var. Öyle bir hava. Yemin ediyorum yemini bozacağım. Yine böyle bir İstanbul sıcağında nevresimleri, yastığı ve çarşafı ıslatıp uyumuşluğum var. Allah'ını seven meybuz atsın üzerime
9
0 /

Neden Bekliyorsun?

Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.

Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.