confessions

historyinformation

1. nesil Yazar - astronot - Yazar -

  1. toplam entry 4179
  2. takipçi 25
  3. puan 72418

trabzon rum imparatorluğu

historyinformation
Tzanit krallığı( lazistan) diye de adlandırılır. Ortaçağ zamanında doğu Karadeniz de kurulmuş bir krallıktır.
Kurucusu 1. Alexios'dur ve krallığını ilan ettiği zaman 22 yaşındadır. En parlak dönemini 2. Andronikos döneminde yaşamıştır. Onun döneminde Giresun'a sızmaya çalışan Türkmenler bu bölgelerden çıkarılmışlardır. Ceneviz etkisini de kırmaya çalışan Aleksios, Venediklilerle anlaşmalar yaparak ticaretin Ceneviz tekeline girmesini engellemeye çalışmıştır. İmparatorluğun savunmasını da arttırarak gece-gündüz devriye atacak güvenlik kuvvetleri oluşturmuştur. Fakat II. Aleksios döneminde Tzanikhiti ve Kamakheni gibi köklü aileler de Trabzon İmparatorluğu'nun yönetimine karışmaya başlamışlardır. Çeşitli iç savaş yaşayan tzanitleri ise Fatih Sultan Mehmet yıkmıştır.

Ukde sahibi: gukeru

mervaniler

historyinformation
10. Ve 11. Yüzyıllarda Diyarbakırda yaşamış bir kürt hanedanıdır. Başkenti silvandır ve kurucusu ise: Abdullah Hüseyindir. Malazgirt savaşına destek olmak için 10 bin mervani askeri Selçuklu ordusuna katılmıştır. Büyük Selçuklu devleti veziri Fahrüddevle bin cehir komutasındaki ordu, mervanilerle kıran kırana bir savaşa girmiş ve mervanileri yıkmıştır.

Ukde sahibi: enginyuksel1982
0 /

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol