confessions

kalkanhoca

1. nesil Yazar - yeni yeni ısınıyor - Yazar

  1. toplam entry 299
  2. takipçi 11
  3. puan 3851

divan edebiyatı şiiri

kalkanhoca
Kürtçe bu alanda halen zirvededir. Kürtçe bilenler buyurun bu şiire bakın;
Faˈilatun/faˈilatun/faˈilatun/faˈilatun

Behra Remelê - + - - / - + - - / - + - - / - + - -

Selwî qedda xed gul î tu sipî zenda zer tilî tu
Zîneta cerg û dil î tu dil revandî dil ji min

Ro di nîva şeb beratê kewser û aba heyatê
Sad û nûnê leb nebatê dil revandî dil ji min

Cennetul Meˈwa cemalê rewzeya ˈizz û kemalê
Rûgula kewkeb misal î dil revandî dil ji min

Şeb Berata zulfî yarê Leyletul Qedra ˈuzarê
Subhê ˈîda nazidarê dil revandî dil ji min

Eswedîn leffê li bala bû wê miska zulf û xala
Zîneta qewsê hilala dil revandî dil ji min

Awirê eswed ˈuyûna remz û nazê sad û nûna
Rakirin pir qetl û xûna dil revandî dil ji min

Subhê ˈîdê der şeba reş kir tecellê ruh dibû xweş
Lê sifet hora şêrîn meş dil revandî dil ji min

Zulmeta ser qursê rojê can û dil kir mislê dojê
Kê ku dî dil pê disojê dil revandî dil ji min

Şeb ji ser rojê ku rabû ateşê Mûsa xuya bû
Dil ji ˈuşşaqan cuda bû dil revandî dil j imin

Awirê wan her du çeşman kî ji ber wan ˈeql û hêş man
Ê ku jê dî her nexweş man dil revandî dil ji min

Yusrî cerg û dil disotî lew ku pir şêˈra digotî
Wek Nişanê Şeyxê Botî dil revandî dil ji min

Nazîre ji bo xezela Melayê Cizîrî

Mela Yasînê Yusrî
2
Gülenyüz Gülenyüz
Bilmeyenler için Türkçesini de yazsanız daha iyi olurdu aslında, tabi yine de siz bilirsiniz :)
kalkanhoca kalkanhoca
son beytini yazayım
yusrî (merhum şeyh yasin toprak) söylediği pek çok şiirleriyle ciger ve yüreği yakar tıpkı bir mahlası da nişani olan botîli(cizrabotan) mela(melayê cizirî) gibi...
0 /

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol