confessions

seytanri

1. nesil yazar - yeni yeni ısınıyor

  1. toplam entry 318
  2. takipçi 6
  3. puan 4484

ferperişan

seytanri
Perperişan [ tamamen dağılmak ] alt-üst olmak yıkılmak, savrulmak, evsiz kalmak, muhtaç ve aciz olmak gibi bir sürü anlama gelen ya da genelin yerine kullanılan bir kelimedir..

Ferperişan ise Aşırı yalnızlık, Hüzün, özlem veya keder gibi hislerin yoğunluğunda "dağılma" anlamına gelir.

Sanki yandı yerim yurdum sığınmışım sana el ver
Şu garibin senden başka gideceği bir yer sayma
Canına can almaz isen köle diye kat yanına
Bana dön gel bana dön gel ferperişan halime ver

hissikablelvuku

seytanri
henüz gerçekleşmeden önce olacakları hissetmek. önsezi. dilimize arapça'dan geçen kelimenin açılımı hiss-i kabl-el vuku şeklindedir. birebir tercümesi, olmadan önce hissetme şeklinde yapılabilir.

keenlemyekün

seytanri
hiç olmamış gibi. yokmuş gibi. söylenmemişgibi. dilimize arapçadan geçmiştir. arapçada sanki mânasında ka-an ile, var olmadı mânasındaki lem-yekün kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir deyimdir.

sarfınazar

seytanri
görmezden gelme. dilimize arapçadan geçmiştir. çevirme mânasındaki sarf kelimesiyle, bakış mânasındaki nazar kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. kendinden önceki kelimenin "-den" ekiyle bittiği durumlarda ise "göz ardı edilse bile" anlamına gelir.

dilhun

seytanri
içi kan ağlayan. büyük bir üzüntü içinde olan. dilimize farsçadan geçmiştir. gönül mânasındaki dil kelimesiyle, kan mânasındaki hun kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.

otantikasyon

seytanri
Otantikasyon (Authentication) kimlik doğrulama anlamında kullanılmaktadır. Kimlik doğrulama, herhangi bir sisteme erişmeye çalışan kullanıcının iddia ettiği kullanıcı olup olmadığını kanıtlama sürecidir. Web uygulamalarında oturum açmak için yapılan kimlik doğrulamada, kullanıcıya ait özel kullanıcı adı ve parola gibi metrikler kullanılır. Her kullanıcın oturum bilgileri kendine özgü benzersiz ve tahmin edilmesi çok zor olmalıdır. Oturum sağlanırken, kullanıcı ve sunucu arasında iki yönlü bir iletişim kurulur. Oturum yönetimi, bir sunucuya yapılan bağlantının durumunun korunması ve devamında bir sonraki oturum isteğine verilecek tepkinin hatırlanması için gereklidir Sunucudan alınan bilgiler ile oturum açmak isteyen kullanıcın bilgileri karşılaştırılarak doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

Otantikasyon Faktörleri

Kimlik doğrulama faktörü, bir kaynağa erişmek isteyen kullanıcın kimliğini doğrulamak için kullanılan veridir. Kimlik doğrulamada kullanıcı adı ve parola en temel kimlik doğrulama türü olarak kabul edilmektedir. Kullanıcı adı ve parola kullanıcı tarafından belirlenir. Bu yöntem tek faktörlü kimlik doğrulama yöntemidir. Güçlü bir kimlik doğrulama işlemi saldırılara karşı dirençli ve güvenli olmalıdır. Bunun için en az iki faktörlü kimlik doğrulama işlemleri önerilmekte ve temel alınmaktadır. Kimlik doğrulama faktörü genellikle kullanıcıların bildikleri, sahip oldukları veya kalıtımsal bilgilerinden oluşturmaktadır. Bunların dışında dördüncü ve beşinci faktörlerde zamanla geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanılan kimlik doğrulama faktörleri aşağıda verildiği gibidir.

Bilgi Faktörü: Bilgi faktörü, kullanıcının kişisel kimlik numarası, kullanıcı adı, şifre veya gizli bir sorunun cevabını içeren kullanıcının sahip olduğu bilgilerden oluşur.

Sahip Olma Faktörü: Sahip olma faktörü, kullanıcının sahip oldukları veya taşıyabileceği nesnelere dayanan kimlik bilgisidir. Örneğin tek kullanımlık şifreler, doğrulama için kullanılan donanımlar ( Örn. Dongle), telefona gelen onay mesajları vb.

Kalıtım Faktörü: Kalıtım faktörü tipik olarak parmak izleri, yüz tanıma, retina taraması veya diğer biyometrik verilerin kullanıldığı bir tür biyometrik tanımlamaya dayanmaktadır.

Yer Faktörü: Spesifikliği düşük olan konum faktörü genellikle diğer faktörlerle beraber kullanılır. Konum bilgileri GPS donanımlı cihazlar veya ağ yolları takip edilerek alınır. Konum faktörü kimlik doğrulamada genellikle tek başına kullanılmaz ancak erişim taleplerini sınırlamak için diğer kimlik doğrulama uygulamaları ile beraber kullanılmaktadır.

Zaman Faktörü: Zaman faktörü konum vektörü gibi tek başına kullanılmaz, diğer faktörlerle beraber kullanılır. Konum faktöründen farklı olarak kaynağa erişim zamanı dışında gelen taleplerin reddedilerek saldırılara karşı korunmasına dayanır.

Otantikasyon Yöntemlerinin Türleri

Kimlik doğrulamada genellikle kullanıcı adı ve parola bilgileri şifrelenip bir dosyada saklanır devamında doğrulama bu şifreli veri ile sağlanır. Kullanıcının giriş talebinde, girilen kullanıcı ve parola bilgileri şifrelenir ve şifreli dosya ile karşılaştırılır. İki şifre eşleşirse kullanıcı kimliği doğrulanır. Kimlik doğrulamada kullanılan bu yöntem, özellikle farklı sistemler arasında dağıtılan kaynaklar için bazı dezavantajlara sahiptir. Birincisi, bir sistemin şifre dosyasına erişebilen saldırganlar şifreleri ele geçirmek için karma şifrelere yönelik kaba kuvvet saldırıları uygulayabilir. Bir diğeri için, bu yaklaşım, çoklu sistemler arasında kaynaklara erişen modern uygulamalar için çoklu kimlik doğrulama gerektirir. Parola tabanlı kimlik doğrulama zayıflıkları, daha büyük kullanıcı adları, başlıklar ve semboller gibi karmaşıklık için minimum uzunluk gibi parola kuralları ile bir yere kadar güvenlik sağlar. Fakat birden çok bağımsız yöntem gerektiren sistemlerden daha savunmasızdır. Diğer kimlik doğrulama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

İki faktörlü kimlik doğrulama: Kimlik doğrulamaya ikinci bir katman daha ekler. Kullanıcı parola ve kullanıcı adına ek bir kimlik doğrulama faktörü kullanılır. Genellikle önceden kaydedilmiş olan telefon veya e-postaya gönderilen tek kullanımlık şifre ile sağlanır.

Çok faktörlü kimlik doğrulama: Çok faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma gibi bir biyometrik faktörün sahiplik veya bilgi faktörü ile kullanılmasını içerir.

Tek kullanımlık parola: Tek kullanımlık parola, kimliği doğrulama için otomatik olarak oluşturulan sayısal veya alfanümerik karakter dizisidir. Tek kullanımlık parolalar sadece bir kere oturum açmak için kullanılır. Genellikle parolasını unutan kullanıcıların oturumu açmaları veya parolalarını değiştirmek için üretilen parolalardır. Ayrıca mobil bankacılık işlemlerinde oturum açmak için üçüncü bir doğrulama faktörü olarak kullanılır.

Üç faktörlü kimlik doğrulama: Üç faktörlü kimlik doğrulama sistemleri, bilgi, sahip olma ve biyometrik kimlik doğrulama faktörlerini birlikte kullanır.

Biyometrik: Bazı doğrulama sistemleri sadece biyometrik tanımlamaya bağlı olsa da, biyometrik faktörler genellikle ikinci veya üçüncü doğrulama faktörü olarak kullanılır. Mevcut olan en yaygın biyometrik kimlik doğrulama türleri arasında parmak izi taramaları, yüz veya retina taramaları ve ses tanıma sayılabilir.

Mobil kimlik doğrulama: Mobil kimlik doğrulama kullanıcıları cihazlarıyla doğrulma işlemidir. Mobil kimlik doğrulama işlemi, bir defalık şifreler, biyometrik kimlik doğrulama veya QR kod doğrulama içerebilen çok faktörlü kimlik doğrulama içerir.

Sürekli kimlik doğrulama: Sürekli kimlik doğrulamada, kullanıcının her seferinde oturum açması ve kapatmasına alternatif olarak bir uygulama kullanılır. Kullanılan uygulamada hesap sahibi ile aygıt kullanıcısını doğrulamak amacıyla bir kimlik doğrulama puanı hesaplanır.

Siber Güvenlikte Otantikasyon

Siber güvenlikte Otantikasyon önem arz etmektedir. Çünkü bilgisayar sistemlerine, ağa, veritabanlarına, web sitelerine ve diğer ağ tabanlı uygulamalara veya hizmetleri içerebilecek diğer kaynaklara sadece kimliği doğrulanmış kullanıcıların (veya işlemlerin) erişmesine izin verilir. Böylece sistem ve ağ güvenliği sağlanarak kişisel ve hassas veriler korunur. Veri güvenliği konusunda ele alınan bir tabirdir.

Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, kullanıcının sistem veya kaynağa erişim iznini doğrulamak için yetkilendirme işlemi yapılır. Kimliği doğrulanan kullanıcının kaynak veya sisteme erişim yetkisinin olmaması durumunda erişim izni verilmez.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme terimleri sıklıkla karıştırılmaktadır. Güvenlik mekanizmalarında birlikte kullanılmakla beraber farklı işlemlerdir. Kimlik doğrulama korumalı bir kaynağa erişmek isteyen kullanıcının kimliğini doğrulama işlemini gerçekleştirirken, yetkilendirme kimliği doğrulanmış kullanıcının kaynağa erişim izninin doğrulanma işlemidir. Kaynaklara erişimin belirli kullanıcılarla sınırlandırılması süreci erişim kontrolü olarak adlandırılmaktadır.

metasploit

seytanri
Metasploit açık kaynak kodlu bir exploit frameworkü'dür. Metasploit; Linux, Windows Mac-OS ortamlarında çalışabilmektedir. Metasploit ile sadece direkt saldırı yapılmaz. Çeşitli backdoorlu dosyalar yapıp bunlar ile de hedef sisteme saldırı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için işletim sisteminize “iis“ yâda “apache” gibi servisler kurmanız gerekebilir. Zafiyetlere yönelik yazılan istismar kodları https://www.exploit-db.com/ sitesinde bulunabilmektedir. Metasploit tarama modülleri, antivirüs atlatma modelleri ve hali hazırda exploitleri içerisinde barındıran bir framework 'tür. Kali Linux dağıtımlarında Metasploit yüklü olarak gelmektedir. Metasploit 'in içerisinde tersine mühendislik yapabilmek için gerekli yardımcı araçlar da mevcuttur. Metasploit 2.0 sürümü “Perl” dili ile geliştirilmişken Metasploit 3.0 ve sonraki sürümler ise “Ruby” dili ile geliştirilmiştir. Metasploit dışında https://packetstormsecurity.com/, milworm ve https://www.securityfocus.com/ gibi sitelerden de exploit kodlar indirilebilir. Fakat indirilecek kodlar backdoor ya da bilgi sızdıracak kodlar içerebilecekleri için dikkatle incelendikten sonra kullanılmalıdır. Aksi takdirde ağır zararlar ile karşılaşılaşabilirsiniz.

Exploit Database

Metasploit pratik bir arayüze sahiptir ve güncel sürüm içerisinde 1500 'den fazla exploit, 900 ' den fazla auxiliary, 450 ' den fazla payloads, 39 encoders ve 8 nops barındırır.

Metasploit Framework

Exploit: Hedef sistemde çalışan servis ya da uygulamaların zayıflıklarını kullanarak amaçlara ulaşmak için kullanılan güvenlik açıklarıdır.

Exploitler

Payload: Hedef sisteme erişim sağlanırken hedef makinenin hafızasına yüklenilerek, Hacker' ın istediği aksiyonları gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin webcam görüntüsü alma, hashdump elde etme, mikrofon açma, keylogger açma, ekran görüntüsü alma ve klavyeyi kitleme ve bu gibi işlemleri yapmaya olanak sağlayan kod kümesine payload adı verilir. Bu payloadlara örnek olarak meterpreter, dll injection, passivex, verilebilir.

Payloadlar

Auxiliary: Modüller için geliştirilmiş ek programcıklar yardımcı araçlardır. Exploit öncesi bilgi toplamak exploit sonrası hedef sistemde ilerlemek için kullanılır. Metasploit' de en çok kullanılan araçlardan biri Aux modülleridir.

Encoders: Antivirüs ve güvenlik cihazlarını atlatmak için kullanılır. IPS, IDS gibi güvenlik cihazlarını atlatmak için kullanılır. Oluşturulan bir malware'i tanınmaz hale getirmek için kullanılabilecek bir ek modüldür.

Nop:”Not Operation” bellek yeri öğrenme amaçlı bellek dolduran bitler. Genellikle saldırı tespit ve engelleme sistemlerini yanıltmak için kullanılır.

Nop

Metasploitin kendine özgü dosta sistemi ve özellikleri aşağıda verildiği gibidir.

1-Data: Data'lar Metasploit tarafından kullanılır ve değiştirilebilir.
2-Lib: Framework'ü oluşturan sistemin ana yapısı, kütüphanesidir.
3-Plugins: Otomatik olarak çalışabilen ve Framework'ün tüm özelliklerini kullanarak işlev gören eklentilerdir. İşlem esnasında çalışırlar.
4-Tools: Yerine ve çalışmasına göre işlemleri halleden ve komut satırlarında çalışan araçlardır.
5-External: Harici kaynaklar 3. parti yazılımlar ve kaynak kodlardır.
6-Documentation: Framework'ü bilgilendirmek için kullanılan belgelerdir.

Metasploit “msfupdate” komutu kullanılarak güncellenebilir. Payloadları görebilmek için “show payload” komutunu exploitleri görebilmek için “Show exploits” yardımcı modülleri görebilmek için “Show auxilary” antivürüsleri atlamak için kullanılabilecek modülleri görüntüleyebilmek için “Show encoders” komutunu kullanırız.

aktif bilgi toplama

seytanri
(bkz:pasif bilgi toplama)nın aksine hedef ile doğrudan iletişime geçilir. Hedefin kendisi hakkında bir bilgi toplandığından haberi olabilir. Aktif bilgi toplama için kullanılan araçlardan bazıları ve özellikleri şunlardır.

Sandmap

Çok sık tercih edilen nmap toolunu kullanarak ağ ve sistemleri keşfetmek için kullanılan bir araçtır. Nmap'e göre kullanılıcı arayüzü sağlayarak daha kolay bir deneyim sunar. Nmap Scripting Engine (NSE) desteği ile kullanabildiği gibi, TOR desteği de mevcuttur.

Yasuo

Ruby dili geliştirilmiş third part yazılımları tarayan ve üzerlerindeki açıkları yakalamaya çalışan uygulamadır. github.com/0xsauby/yasuo adresinden kurulabilir.

dirb

web sitelerin görütüleyebileceğimiz uzantılarını bulmaya yarayan uygulamadır. Bulunan uzantılar hakkında sonuçlarıda döndürebilir. Kali Linux'a kurulu olarak gelir ve çok sık tercih edilen tool'dur.

DMitry

Subdomain, email adresleri , açık port taraması , whois sorgusu gibi çeşitli bilgileri elde etmek için kullanılır.

Devploit v3.6

Python ile geliştirilmiş bilgi toplama araçlarından biridir. HTTP başlıklarına, port, GeoIP, Subnet bilgilerine bakmak için kullanılabilir.

TrackerJacker

Linux ve MacOS'ta desteklenen bağlantı gerçekleştirmeden Wifi ağının haritasını çıkarmaya yarayan araçtır. Wifi ağına bağlı tüm cihazları görüntüleyebildiği gibi bant genişliği hakkında bilgi de verebilir.

BruteX

Nmap, Hydra & DNS enum gibi araçları içerir. BruteX'i farklı diğer bilgi toplama araçlarından farklı kılan Brute Force(Kaba Kuvvet) saldırısı yapılmasına olanak sağlamasıdır. SSH, FTP vb. protokolleri açarak buna olanak sağlar.

pasif bilgi toplama

seytanri
Herkese açık bilgilerin taranmasına verilen bilgi toplama yöntemidir. Hedefin kendisi hakkında bir bilgi toplandığından haberi olmaz. Direkt olarak hedefe bir bağlantı gerçekleştirilmez. Pasif bilgi toplama için kullanılan araçlardan bazıları ve özellikleri şunlardır.

theHarvester

Email, subdomains, hostsları bulmak için kullanılan python ile yazılmış bir tooldur. Kali Linux'a kurulu bir şekilde gelmektedir. Oltalama saldırıları yapmak için önemli bilgiler verebilir. Pasif bilgi toplama yaptığı gibi, aktif bilgi toplama yaptığını da unutmamak lazım.

Netcraft

Netcraft bir web sitenin web sunucusunu, işletim sistemlerini, arka planda çalışan yazılımları öğrenmek için kullanılan bir websitesidir. Hızlı bir şekilde sonuç verdiği için tercih edilmektedir.

Maltego

İnternetteki çeşitli yerlerden aranan kişi yada web sitesinin verilerini toplayarak grafiksel olarak sonuçlarını döndürebilen bir uygulamadır. Hedef kişinin Facebook, Twitter, İnstagram vb. sosyal medya hesaplarına keşif yapabildiği gibi e-posta adresi için de aramalar yapabilir. Kolay ve anlaşılabilir grafiği sayesinde tercih edilen araçlardan biridir.

Whois

Hedef web sitenin alan adını sorgulayarak tuttuğu kayıtları bulmamızı sağlar. Bu kayıtlar adres, e-posta, telefon numarası olabilir.

Nslookup

nslookup, bir Internet sunucusu yöneticisinin veya herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bir ana bilgisayar adı girmesini sağlayan bir programın adıdır ve karşılık gelen IP adresini öğrenir . DNS sorgusu yaparak bilgileri toplayarak kullanıcının alan adlarını veya IP adreslerini bulmaya yarayan bir araçtır.

Google Dorking

Bilgi toplama aşamasında hazır araçlar yada yazılımlar çoğu şeyi yapsa dahi Google araması da çoğu zaman yapılır. Kullanılan programların hata yada güncelleştirme sorunlarında kaynaklı olarak Google araması yapmak güvenilir bir seçenektir.

Shodan

Herkese açık bir şekilde gösterilen IOT cihazlarını bulmaya yarayan bir arama motorudur. Google'a göre içeriğindeki veriyi detaylıca gösterir ve kullanıcıyı kısıtlayan sonuçlar döndürmez.

TinfoLeak

Twitter hesapları üzerinden bilgi edilerek istihbarat toplanmasına yarayan uygulamadır. Aranan kişinin detaylıca bilgilerini toplayabilir.

aircrack-ng

seytanri
Her şeyden önce, aircrack-ng tek bir araç değil, Wi-Fi ağlarını manipüle etmek ve kırmak için kullanılan bir araç takımıdır. Bu paketin içinde, parola kırma için aircrack adında bir araç var, ancak kırma ile uğraşmadan önce diğer araçları kullanarak birkaç adım atmamız gerekiyor. Buna ek olarak, aircrack-ng DOS saldırıların yanı sıra hileli erişim noktaları, caffe latte, evil twin, ve diğerler saldırı türlerini de yapabiliyor.

istemcinin erişim noktası ile olan dörtlü el sıkışma (Four Way Handshake) trafiğe ait paket airodump-ng aracı ile yakalanarak, aircrack-ng aracı ve bir sözlük dosyası ile deşifre edilecek ve ortak anahtar elde edilecektir.

ng, (new generation) yeni nesil anlamına geliyor; aircrack-ng artık desteklenmeyen aircrack adlı eski bir paketin yerini aldı.

wireshark

seytanri
Wireshark network paket analizi yapabilmek için geliştirilmiş bir araçtır.
Wireshark network paketlerini yakalamak ve paketlerin içeriklerini detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılır. Wireshark aracı ücretsizdir.
Wireshark oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Sistem yöneticileri, bilgi güvenliği ile ilgili kullanıcılar ve programlama ile uğraşan kullanıcılar gibi birçok kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
SIP şu an Dünya'daki en güçlü ve kolay geliştirilebilen VoIP protokolüdür. Artık güncel pek çok IP iletişim sistemi SIP altyapısı kullanılarak geliştirilmektedir. Benim de ürün yönetimi tarafında çalıştığım Karel iletişim sistemleri ve diğer güncel IP iletişim sistemleri, esneklik ve uyumluluk yeteneklerini bu protokol sayesinde geliştirebilmektedirler.
wireshark sayesinde voip (ip telefon) bağlantıları bile dinlenebilir.

nmap

seytanri
Nmap (Network Map) açık kaynak kodlu gelişmiş bir güvenlik yazılımıdır.
Taranan networkun ağ haritasını çıkarabilir,çalışan servisleri tespit edebilir,
kullanılan işletim sistemi bulunabilir. Hatta NSE (Nmap Scripting Engine) ler
kullanarak bazı açıklıklar tespit edilebilir, brute force saldırıları gerçekleştirilebilir.
Bir network hakkında en detaylı bilgi toplama araçlarından birisidir.
Nmap konsoldan çalışmaktadır. Grafiksel arayüz olarak kullanmak içinde Zenmap
adlı grafiksel arayüzü bulunmaktadır.

Nmap bir istemciyi veya sunucuyu bir çok farklı şekilde tarayabilir ve buna göre sonuçlar getirir. Bunlar
genelde çalışan port,üzeriende çalışan servisler ve işletim sistemi bilgisidir. Portların durumlar şu şekilde
gelebilir:
Open(Açık): Portun erişilebilir olduğu üzerinde bir uygulamanın TCP yada UDP baglantısı kabul ettiği
durum
Closed(Kapalı): Port erişilebilir fakat üzerinde uygulama yok TCP yada UDP bağlantısı kabul etmiyor
Filtered(Filtreli): Bir paket filtreleme var portun açık kapalı durumuna karar veremiyor
Unfiltered(Filtresiz):ACK Scan taramasında port erişilebilir fakat açık yada kapalı durumuna karar
veremiyor
Open | Filtered : UDP, IP Protocol, FIN, Null, Xmas Scan için Nmap portların açık veya filtrelenmiş
olduğuna karar veremiyor
Closed |Filtered: Idle Scan için Nmap portların kapalı veya filtrelenmiş olduğuna karar veremiyor .

gece kafası

seytanri
ben dün gece seni iki uzak galaksideki yıldızların süpernovasından milyarlarca yıl sonra bir gezegende birbirine denk gelmiş atomların tekabül ettiği olasılığa hayran kalan ve dumur olan astronom gibi sevdiğimi keşfettim. ne biçim bir kafaysa bendeki artık, böyle benzetmeler kurdurtuyor bana.

seni sevmek dünyanın derinliklerine inmek gibi yakıcı. seni sevmek kutupta altı ay güneşi beklemek kadar sabır işi. seni bugün aramak istedim ama aramadım. başardım!

hayatlarımızda zaten “başarı” dediğimiz şey de bu gibi durumlarda geçerli ya. yapmayı istediğimiz şeyleri yapmamakla geliyor başarı. misal sokaklarda oynamak isteyen çocuk, sokaklarda oynamadığında başarılı bir öğrenci oluyor. öyle bir şey mi; emin değilim.

sana olan hislerimin sebebi, senin bana imkansız oluşun değil mi?

hayatımda mini bir mevsim değişikliği yaşattın. kalmanı, o değişimde olmayı, o değişimle yaşamayı çok isterdim. gözlerimi kapatıp senin değişiminde kaybolmayı. harikalar diyarında misali. uçsuz bucaksız. hayatın tüm kurnazlığına rağmen saf saf sana duygulanan. bu ben miyim?

zamanı durdursaydık,bir nefeslik durak gibi olmasaydın. bu güzel hislere limon sıkmak niye? senden korkuyorum. minik bir çocuğun şiddetli gök gürültüsü ve karanlık odasında şimşeklerden, cama vuran yağmurdan korkmasından daha çok korkuyorum.

bir sürü arabaların geçtiği yola konmuş olan güvercin hiç kaçmadı ve bir teker tarafından ezilip öldü bu sabah; sen yanımda yokken işte öyle talihsiz ve buruk bir acıyla baş başa kalıyorum.

gece kafası

seytanri
...

Bugün kendimi haddinden fazla kandırılmış, bolca aldatılmış hissediyorum. Bunları uzun uzun düşünecek vaktim ve mecalim yokken ansızın geliveriyor bu his içime. Nasıl da güzel kandırmış meğer beni...

gülce

seytanri
ömer lütfi mete'nin gülce şiiri;

Uçurumun kenarındayım Hızır
Bir dilber kalesinin burcunda
Vazgeçilmez belaya nazır
Topuklarım boşluğun avucunda
Derin yar adımı çağırır
Kaldım parmaklarımın ucunda
Uçurumun kenarındayım Hızır
Bir gamzelik rüzgar yetecek
Ha itti beni ha itecek
Uçurumun kenarındayım Hızır
Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Başım döner, beynim bulanır
El etmez, gel etmez
Gözleri bir red
Bir davet
Gülce
Uzak uzak dolanır
Mecaz değil, maraz değil
Gülce
Semavi bir afet Uçurumun kenarındayım Hızır
Gülce bir beyaz sihir
Canıma bedel bir haz
Name nurdan bir zehir
Gülce
Arafat'ta infaz
Bir tek bakışıyla suyum ısınır
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ben fakir, en hakir, bin taksir
Cahil cesaretimi alem tanır
Ateşten kalleşten
Mızrakla gürzden
Dab betül arzdan
Deccal'den, yedi düvelden
Korku nedir bilmeyen ben
Tir tir titriyorum Gülce'den
Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan
Nutkum tutuluyor, ürperiyorum
Saniyeler gözlerimde birer can
Her saniyede bir can veriyorum

gaziantep katmeri

seytanri
şinci bunun iki türü bulunuy æam.
bir davada pişen iki daş fırında pişen. æam usda gelir hamuru bir gözel mermerin üstünde açar. incecik eder onu. sonra alır eline fısdıı basar bunun içine. üstüne de şeyle gözelce bir gaymak döker. (canın çıhmaya canım çekti) sonra æam ey de zarf kimin gatlar.
gare olunça alır fırına atar. bişirip çıhıncana da şeyle gözelce gendini keser. tabaan içine gor sende yirsin.
heee deyler ki la yooruum siz sabaan köründe bunu nasıl yiysiz. daa gözüyzü öfelemeden paklava yinir mi diyler. æam bu paklava deel. gatmer gatmer. anlateyn angameyler de. he gerçi onnar da haklı sayılır onnara paklava dey yidirdikleri bizim gatmer gader bile deel. nedicin yorum allah bizi ayrıcalıglı yaratık işde. gurbanım gendine he.

patlıcan kebabı

seytanri
æaam şinci bunu yapmah içün evvelcene berecik balcanı alıcın beyle yıldır yıldır edici.
önce alıcın bi balcanı 5'e pölücün. tepside yapıcıysan bi balcan bi et bi balcan bi et şeklinde tepsiye düzücün. haa yok æam mamdeli usda ben şişde yapıcım deysen o zaman aynı tepsiye düzüng kimin şişe de bi balcan bi et sapleycin amma bah bunun da usulu var. bi şişe 5 teneden fazla balcan saplameycin. yohsa mangala sığmıy. heder eder goyarsın.
bi kerem balcan dedin mi durucun şeyle bi. mevsimi geldi kimi milletin tebaati değşiy æaam.
tepsiye de düzsen mangalda da yapıcı olsan temetosunu biberini unutmiycın.
yovaaaaş bitmedi. etleri de aha beyle traktör tekeri kimin koyucun içüne.
sonra gedicin fırına pişirticin bunu. bes yahmasınlar.
yanınga da küpbanı söyleycin ki hamırı ona göre ayerlesin halfe.
alıcın æaam pişmiş balcan kebabını. küpbanın içine yatırıcın içüne bol suvan, garabiber , gırmızı biber dökücün pişmiş temetostan da koyucun. acık goyarsan da bahdeniz de goy içüne. dürüm edip dürümün suyu ta dirseen den ahana gadar yiycin.
heee tepside yaptırdıysan dürümü tepsinin suyuna bandır bandır yi. eyle daa gözel oluy.
balcan kebabı yimeden de ölmen. he yanı.
6

türk kızlarına mahkum olmak

seytanri
Kimse kimseye mahkum değildir. Ben yurt dışında da bulundum. Sohbet ettiğim konuştuğum kim varsa hepsiyle de oturup konuşabildim.
Bunu kadınlara veya erkeklere indirmek yerine konuştuğun insana bakmak gerekiyor.
Sohbetinden zevk almadığın bir insanla zaten konuşacak paylaşacak bir şeyin olmaz.
Eğer bir insan da sana “hmm, iyi bakalım, aynen, aynen öyle” gibi kelimeler kullanıyorsa önce bir sorman gerekir. Belki canı bir şeye sıkkındır.
Belki aklında başka bir konu vardır ve onu konuşmak istiyordur.
Bunlar yoksa o zaman konuşmayı kesmelisin.
Kendine saygısı olan insanlarla konuşmalısın.

aşk

seytanri
Aşk; sevilen kişinin dürümün bol malzemeli tarafını yemesi için ekmeğin boş olan kısımlarının ısırılması ve bundan havuç dilimi yer gibi zevk alınmasıdır.

aramaya inanmak

seytanri
“Arayan mevlasını da bulur belasını da” sözlerini akla getiren başlıktır.
Önce bir arayın bakalım var mı böyle bir şey diye.
Baktın yok, aç senin olsun açma demiyoruz.
Ama açılmışsa gel beni dinle açma.
Sonra karmaşa oluyor efendim.
Millet nereye bakıp nereye yazacağını şaşırıyor.
Kaç kişi paranoyak oldu kafayı yedi bunun yüzünden.
İntihar eden oldu ya.
(bkz:atma şakir)
1

mega devam ettir oyunu

seytanri
Kapıyı açtığında gördüğü şey ile önce küçük bir şaşkınlık geçirdi.
Bu gülleri kim bırakmıştı kapısına?
Üzerinde bir kağıt vardı.
Kağıdı eline aldı ve okuyunca gözleri doldu.
Hayatıma çok farklı girdin ama iyi ki geldin.
Hoşgeldin...
0 /