confessions

tepkisiz

1. nesil yazar - yeni yeni ısınıyor

  1. toplam entry 149
  2. takipçi 5
  3. puan 1891

ömer hayyam

tepkisiz
Adı çözmüş olduğu kübik denklemlerden çok yazdığı rubailerle anılmıştır.
Buharada bulunan rasathanenin sorumlusudur.
Bu rasathanede gözlemler yaparak güneş yılına bağlı takvimi yeniden düzenlemiştir.
Bilimin dengesi adlı eseri vardır.
Özellikleri saymakla bitmez: şair,matematikçi...

enzimler

tepkisiz
Canlı hücrede meydana gelen biyokimyasal olayları katolize eden inorganik maddelerdir. Tepkime hızını etkiler, aktivasyon enerjisini düşürür. Enzimler, protein yapılıdır.

mikroskop

tepkisiz
Gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin, birkaç mercek yardımı ile büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan alettir. Robert Hooke tarafından bulunmuştur.
İki kısımdan oluşur:
A) mekanik kısım: mikroskop ayağı, mikroskop gövdesi, mikroskop tüpü, mikroskop tablası.
B) optik kısım: oküler, objektifler
0 /